ScrollToTop

Wybierz piętro które cię interesuje

Tabela mieszkań

Nr mieszkaniaPiętroLiczba pokoiPowierzchniaStatus
A2Parter361.03 m2SprzedaneZobacz
A3Piętro 1354.62 m2SprzedaneZobacz
A4Piętro 1243.22 m2SprzedaneZobacz
A5Piętro 1242.45 m2SprzedaneZobacz
A6Piętro 1471.09 m2SprzedaneZobacz
A7Piętro 1129.64 m2SprzedaneZobacz
A8Piętro 1367.37 m2SprzedaneZobacz
A9Piętro 1370.44 m2SprzedaneZobacz
B1Parter127.84 m2SprzedaneZobacz
B2Parter353.01 m2SprzedaneZobacz
B3Parter247.47 m2SprzedaneZobacz
B4Parter242.71 m2SprzedaneZobacz
B5Parter249.54 m2SprzedaneZobacz
B6Piętro 1242.71 m2SprzedaneZobacz
B7Piętro 1249.42 m2SprzedaneZobacz
B8Piętro 1242.11 m2SprzedaneZobacz
B9Piętro 1354.3 m2SprzedaneZobacz
A10Piętro 2354.62 m2SprzedaneZobacz
A11Piętro 2243.22 m2SprzedaneZobacz
A12Piętro 2242.45 m2SprzedaneZobacz
A13Piętro 2471.09 m2SprzedaneZobacz
A14Piętro 2129.64 m2SprzedaneZobacz
A15Piętro 2367.11 m2SprzedaneZobacz
A16Piętro 2369.68 m2SprzedaneZobacz
A17Piętro 3354.62 m2SprzedaneZobacz
A18Piętro 3242.63 m2SprzedaneZobacz
A19Piętro 3241.74 m2SprzedaneZobacz
A20Piętro 3470.53 m2SprzedaneZobacz
A21Piętro 3128.81 m2SprzedaneZobacz
A22Piętro 3367.03 m2SprzedaneZobacz
A23Piętro 3469.68 m2SprzedaneZobacz
A24Piętro 4354.62 m2SprzedaneZobacz
A25Piętro 4242.63 m2SprzedaneZobacz
A26Piętro 4241.74 m2SprzedaneZobacz
A27Piętro 4470.53 m2SprzedaneZobacz
A28Piętro 4128.81 m2SprzedaneZobacz
A29Piętro 4367.03 m2SprzedaneZobacz
A30Piętro 4369.68 m2SprzedaneZobacz
A31Piętro 54107.34 m2SprzedaneZobacz
A32Piętro 5242.07 m2SprzedaneZobacz
A34Piętro 5363.73 m2SprzedaneZobacz
A35Piętro 5370.02 m2SprzedaneZobacz
A36Piętro 1247.03 m2SprzedaneZobacz
A37Piętro 1352.89 m2SprzedaneZobacz
A38Piętro 1241.91 m2SprzedaneZobacz
A39Piętro 1247.52 m2SprzedaneZobacz
A40Piętro 1243.64 m2SprzedaneZobacz
A41Piętro 2247.03 m2SprzedaneZobacz
A42Piętro 2352.89 m2SprzedaneZobacz
A43Piętro 2241.91 m2SprzedaneZobacz
A44Piętro 2247.52 m2SprzedaneZobacz
A45Piętro 2243.64 m2SprzedaneZobacz
A46Piętro 3247.03 m2SprzedaneZobacz
A47Piętro 3352.89 m2SprzedaneZobacz
A48Piętro 3241.91 m2SprzedaneZobacz
A49Piętro 3247.77 m2SprzedaneZobacz
A50Piętro 3243.64 m2SprzedaneZobacz
A51Piętro 4247.03 m2SprzedaneZobacz
A52Piętro 4352.89 m2SprzedaneZobacz
A53Piętro 4241.91 m2SprzedaneZobacz
A54Piętro 4247.82 m2SprzedaneZobacz
A55Piętro 4243.64 m2SprzedaneZobacz
A56Piętro 5494.19 m2SprzedaneZobacz
A57Piętro 5241.91 m2SprzedaneZobacz
A58Piętro 5492.73 m2SprzedaneZobacz
B10Piętro 1248.57 m2SprzedaneZobacz
B11Piętro 2242.71 m2SprzedaneZobacz
B12Piętro 2249.34 m2SprzedaneZobacz
B13Piętro 2242.11 m2SprzedaneZobacz
B14Piętro 2354.3 m2SprzedaneZobacz
B15Piętro 2248.56 m2SprzedaneZobacz
B16Piętro 3242.71 m2SprzedaneZobacz
B17Piętro 3249.18 m2SprzedaneZobacz
B18Piętro 3242.11 m2SprzedaneZobacz
B19Piętro 3353.89 m2SprzedaneZobacz
B20Piętro 3247.48 m2SprzedaneZobacz
B21Piętro 4242.71 m2SprzedaneZobacz
B22Piętro 4249.18 m2SprzedaneZobacz
B23Piętro 4242.11 m2SprzedaneZobacz
B25Piętro 4247.47 m2SprzedaneZobacz
B26Piętro 5492.87 m2SprzedaneZobacz
B27Piętro 5242.11 m2SprzedaneZobacz
B28Piętro 5491.92 m2SprzedaneZobacz
B29Parter127.96 m2SprzedaneZobacz
B30Parter243.38 m2SprzedaneZobacz
B31Parter355.2 m2SprzedaneZobacz
B32Parter251.35 m2SprzedaneZobacz
B33Parter366 m2SprzedaneZobacz
B34Parter355.16 m2SprzedaneZobacz
B35Piętro 1370.09 m2SprzedaneZobacz
B36Piętro 1366 m2SprzedaneZobacz
B37Piętro 1131.19 m2SprzedaneZobacz
B38Piętro 1470.31 m2SprzedaneZobacz
B39Piętro 1242.08 m2SprzedaneZobacz
B40Piętro 1242.85 m2SprzedaneZobacz
B41Piętro 1355.2 m2SprzedaneZobacz
B42Piętro 2369.32 m2SprzedaneZobacz
B43Piętro 2366 m2SprzedaneZobacz
B44Piętro 2131.19 m2SprzedaneZobacz
B45Piętro 2470.31 m2SprzedaneZobacz
B46Piętro 2242.08 m2SprzedaneZobacz
B47Piętro 2242.85 m2SprzedaneZobacz
B48Piętro 2355.2 m2SprzedaneZobacz
B49Piętro 3369.32 m2SprzedaneZobacz
B50Piętro 3366 m2SprzedaneZobacz
B51Piętro 3131.19 m2SprzedaneZobacz
B52Piętro 3470.31 m2SprzedaneZobacz
B53Piętro 3241.95 m2SprzedaneZobacz
B54Piętro 3242.81 m2SprzedaneZobacz
B55Piętro 3355.2 m2SprzedaneZobacz
B56Piętro 4369.32 m2SprzedaneZobacz
B57Piętro 4366 m2SprzedaneZobacz
B58Piętro 4131.15 m2SprzedaneZobacz
B59Piętro 4470.31 m2SprzedaneZobacz
B60Piętro 4241.95 m2SprzedaneZobacz
B61Piętro 4242.81 m2SprzedaneZobacz
B62Piętro 4355.2 m2SprzedaneZobacz
B63Piętro 5369.53 m2SprzedaneZobacz
B64Piętro 5366 m2SprzedaneZobacz
B65Piętro 5372.16 m2SprzedaneZobacz
B66Piętro 5242.08 m2SprzedaneZobacz
B67Piętro 5377.02 m2SprzedaneZobacz

Tabela Lokali usługowych

Nr LokaluPowierzchniaStatus
LU01105.24 m2SprzedaneZobacz
LU02250.58 m2SprzedaneZobacz
LU03116.78 m2SprzedaneZobacz
Masz pytania? Zadzwoń: +48 781 811 638,
664 087 900
W sprzedaży lokal usługowy o pow. 126 m kw.
Zapraszamy do biura znajdującego się na terenie osiedla.
W budowie drugi etap osiedla. Planowane zakończenie w sierpniu 2020 r.
Zapraszamy do biura znajdującego się na terenie osiedla.
W sprzedaży lokal usługowy o pow. 126 m kw.

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań