ScrollToTop

Wybierz piętro które cię interesuje

Tabela mieszkań

Nr mieszkaniaPiętroLiczba pokoiPowierzchniaStatus
B1/1Parter242.62 m2WolneZobacz
B2/1Parter240.51 m2SprzedaneZobacz
B2/2Parter129.5 m2SprzedaneZobacz
B2/3Parter371.98 m2WolneZobacz
B2/4Parter363.6 m2SprzedaneZobacz
B2/5Parter346.02 m2SprzedaneZobacz
B2/6Parter235.8 m2SprzedaneZobacz
B2/7Parter249.46 m2SprzedaneZobacz
B2/8Parter352.96 m2SprzedaneZobacz
B2/9Parter243.36 m2SprzedaneZobacz
B1/11Piętro 1368.31 m2WolneZobacz
B1/20Piętro 2368.31 m2SprzedaneZobacz
B1/27Piętro 3354.8 m2SprzedaneZobacz
B1/28Piętro 3242.62 m2SprzedaneZobacz
B1/29Piętro 3366.8 m2SprzedaneZobacz
B1/30Piętro 3129.65 m2SprzedaneZobacz
B1/31Piętro 4134.72 m2SprzedaneZobacz
B1/32Piętro 4247.77 m2SprzedaneZobacz
B1/33Piętro 4353.27 m2SprzedaneZobacz
B1/34Piętro 4241.74 m2SprzedaneZobacz
B1/35Piętro 4243.04 m2SprzedaneZobacz
B1/36Piętro 4354.89 m2SprzedaneZobacz
B1/37Piętro 4242.63 m2SprzedaneZobacz
B1/38Piętro 44101.31 m2WolneZobacz
B1/39Piętro 5128.47 m2SprzedaneZobacz
B1/40Piętro 5380.21 m2SprzedaneZobacz
B1/41Piętro 5241.8 m2SprzedaneZobacz
B1/42Piętro 5243.04 m2SprzedaneZobacz
B1/43Piętro 5354.9 m2SprzedaneZobacz
B1/44Piętro 5242.72 m2SprzedaneZobacz
B1/45Piętro 54101.31 m2SprzedaneZobacz
B1/46Parter144.25 m2SprzedaneZobacz
B1/47Parter250.9 m2SprzedaneZobacz
B1/48Parter242.2 m2SprzedaneZobacz
B1/49Parter477.96 m2WolneZobacz
B1/50Parter249.39 m2SprzedaneZobacz
B1/51Parter128.2 m2SprzedaneZobacz
B1/52Piętro 1142.44 m2SprzedaneZobacz
B1/53Piętro 1251.72 m2SprzedaneZobacz
B1/54Piętro 1241.8 m2SprzedaneZobacz
B1/55Piętro 1477.98 m2SprzedaneZobacz
B1/56Piętro 1249.39 m2SprzedaneZobacz
B1/57Piętro 1128.2 m2SprzedaneZobacz
B1/58Piętro 2142.44 m2SprzedaneZobacz
B1/59Piętro 2251.72 m2SprzedaneZobacz
B1/60Piętro 2241.8 m2SprzedaneZobacz
B1/61Piętro 2477.97 m2WolneZobacz
B1/62Piętro 2477.75 m2WolneZobacz
B1/63Piętro 3144.25 m2SprzedaneZobacz
B1/65Piętro 3241.81 m2SprzedaneZobacz
B1/66Piętro 3477.97 m2SprzedaneZobacz
B1/67Piętro 3477.75 m2WolneZobacz
B1/68Piętro 4144.06 m2SprzedaneZobacz
B1/69Piętro 4250.52 m2SprzedaneZobacz
B1/70Piętro 4241.81 m2SprzedaneZobacz
B1/71Piętro 4477.97 m2SprzedaneZobacz
B1/72Piętro 4477.75 m2WolneZobacz
B1/73Piętro 5494.23 m2WolneZobacz
B1/74Piętro 5241.88 m2SprzedaneZobacz
B1/75Piętro 5372.22 m2SprzedaneZobacz
B1/76Piętro 5366.36 m2WolneZobacz
B2/10Parter243.36 m2SprzedaneZobacz
B2/11Parter128.96 m2SprzedaneZobacz
B2/12Piętro 1346.02 m2SprzedaneZobacz
B2/13Piętro 1235.8 m2SprzedaneZobacz
B2/14Piętro 1249.46 m2SprzedaneZobacz
B2/15Piętro 1353.01 m2SprzedaneZobacz
B2/16Piętro 1242.79 m2SprzedaneZobacz
B2/17Piętro 1242.79 m2SprzedaneZobacz
B2/18Piętro 1242.9 m2SprzedaneZobacz
B2/19Piętro 1472.45 m2WolneZobacz
B2/20Piętro 1132.15 m2WolneZobacz
B2/21Piętro 1360.94 m2SprzedaneZobacz
B2/22Piętro 1364.51 m2SprzedaneZobacz
B2/23Piętro 2346.02 m2SprzedaneZobacz
B2/24Piętro 2235.8 m2SprzedaneZobacz
B2/25Piętro 2249.46 m2SprzedaneZobacz
B2/26Piętro 2353.01 m2SprzedaneZobacz
B2/27Piętro 2242.79 m2SprzedaneZobacz
B2/28Piętro 2242.79 m2SprzedaneZobacz
B2/29Piętro 2242.87 m2SprzedaneZobacz
B2/30Piętro 2472.45 m2SprzedaneZobacz
B2/31Piętro 2132.15 m2WolneZobacz
B2/32Piętro 2360.94 m2SprzedaneZobacz
B2/33Piętro 2364.51 m2SprzedaneZobacz
B2/34Piętro 3346.02 m2SprzedaneZobacz
B2/35Piętro 3235.8 m2SprzedaneZobacz
B2/36Piętro 3249.46 m2SprzedaneZobacz
B2/37Piętro 3353.01 m2SprzedaneZobacz
B2/38Piętro 3242.98 m2SprzedaneZobacz
B2/39Piętro 3242.98 m2SprzedaneZobacz
B2/40Piętro 3242.9 m2SprzedaneZobacz
B2/41Piętro 3470.44 m2SprzedaneZobacz
B2/42Piętro 3131.06 m2SprzedaneZobacz
B2/43Piętro 3361.87 m2SprzedaneZobacz
B2/44Piętro 3363.59 m2SprzedaneZobacz
B2/45Piętro 4346.02 m2SprzedaneZobacz
B2/46Piętro 4235.8 m2SprzedaneZobacz
B2/47Piętro 4249.46 m2SprzedaneZobacz
B2/48Piętro 4353.01 m2SprzedaneZobacz
B2/49Piętro 4242.98 m2SprzedaneZobacz
B2/50Piętro 4242.98 m2SprzedaneZobacz
B2/51Piętro 4242.9 m2SprzedaneZobacz
B2/52Piętro 4470.44 m2SprzedaneZobacz
B2/53Piętro 4131.06 m2WolneZobacz
B2/54Piętro 4361.87 m2SprzedaneZobacz
B2/55Piętro 4363.59 m2SprzedaneZobacz
B2/56Piętro 5131.26 m2SprzedaneZobacz
B2/57Piętro 5235.8 m2SprzedaneZobacz
B2/58Piętro 5493.59 m2SprzedaneZobacz
B2/59Piętro 5242.79 m2SprzedaneZobacz
B2/60Piętro 5242.79 m2SprzedaneZobacz
B2/61Piętro 5242.87 m2SprzedaneZobacz
B2/62Piętro 5470.44 m2WolneZobacz
B2/63Piętro 5477.34 m2WolneZobacz
B2/64Piętro 5363.59 m2SprzedaneZobacz

Tabela Lokali usługowych

Nr LokaluPowierzchniaStatus
LU0155.88 m2SprzedaneZobacz
LU02126.58 m2WolneZobacz
LU0356.94 m2SprzedaneZobacz
LU0437.46 m2SprzedaneZobacz
Masz pytania? Zadzwoń: +48 781 811 638,
664 087 900
W sprzedaży lokal usługowy o pow. 126 m kw.
Zapraszamy do biura znajdującego się na terenie osiedla.
W budowie drugi etap osiedla. Planowane zakończenie w sierpniu 2020 r.
Zapraszamy do biura znajdującego się na terenie osiedla.
W sprzedaży lokal usługowy o pow. 126 m kw.

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań